Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Robin App AS (“Robin“) tilbyr utførelse av tjenester og levering av varer fra ulike leverandører ved bestilling i Robin-appen eller i Facebook Messenger (“Tjenesten“).

Robin vil, som ledd i arbeidet med å levere Tjenesten til sine brukere, samle inn personopplysninger om brukerne. Denne erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, blant annet om hvordan vi behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger du oppgir til oss eller som vi innhenter til bruk som ledd i våre tjenester. Tjenesten er underlagt norsk lov, og Robin vil behandle dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Innholdet i Tjenesten er nærmere beskrevet i våre Brukervilkår. Brukervilkårene inneholder også generelle vilkår og betingelser for bruk av Tjenesten. Du finner våre brukervilkår her: http://robinapp.no/bruksvilkar/

1. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger. Robin er behandlingsansvarlig for personopplysninger du gir Robin ved å bestille tjenester i Robin-appen eller i Facebook Messenger, eller som samles inn av Robin ved din bruk av Robin-appen eller ved å legge til Robin i Facebook Messenger.

Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig:

Robin App AS
Hoffselvpromenaden 2
0279 Oslo
E-post: hello@robinapp.no

2. Hvilken informasjon samler vi inn?

Ved din bruk av Tjenesten samler og behandler Robin både personlig identifiserbar informasjon, og annen informasjon om deg som ikke kan benyttes til å identifisere deg. Typen informasjon Robin samler inn kan deles inn i følgende kategorier personopplysninger:

 1. Opplysninger om deg, inkludert fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato, kredittkortopplysninger eller annen finansiell informasjon, bostedsadresse eller annen adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, salgshistorikk, logg over bruk av Robin-appen samt annonser.

 

 1. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Tjenesten, dvs. informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (se nærmere under punkt 2). Informasjonen samles inn for å tilrettelegge best mulig funksjonalitet til deg som bruker. Eksempler på informasjon som kan samles inn er hvilken nettleser du benytter, hvilket tredjeparts-nettsted som koblet deg til Tjenesten, søkeordene du taster inn i Robin-appen, de spesifikke sidene du besøker på i Robin-appen og hvor lenge du besøker Robin-appen av gangen.

 

 • IP-adressen din (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din. Robin kan også lagre IP-adressen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt Robin-appen). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker Robin-appen, deretter blir den enten slettet eller anonymisert.

3. Informasjonskapsler/cookies

Noen ganger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies, og annen sporingsteknologi (“Informasjonskapsler“), som er små filer som lagres på datamaskinen din, og som brukes til å innhente informasjon mens du besøker Robin-appen, for eksempel om hvilke spesifikke deler av Robin-appen du benytter. Vi innhenter denne informasjonen for å forbedre innholdet og tjenestene vi tilbyr, og for å kunne skreddersy Tjenesten etter dine behov og ønsker. Informasjonskapsler kan også bidra til at Tjenesten fungerer bedre neste gang du besøker Robin-appen.

Du kan innstille nettleseren din til å oppdage og fjerne Informasjonskapsler. Hvis du  velger ikke å godta Informasjonskapsler, risikerer du at du ikke får tilgang til alle funksjonene i Robin-appen. Du finner mer informasjon i nettleserens hjelpefunksjon.

4. Hva brukes personopplysningene dine til?

Robin bruker personopplysninger til følgende formål:

 1. å oppfylle vår avtale med deg, dvs. for å muliggjøre din bruk av Tjenesten;
 2. å forbedre og utvikle tjenestene vi tilbyr, innholdet i Robin-appen, samt andre relevante plattformer, herunder innhenting og behandling av opplysninger for interne statistikkformål, samt administrasjon og markedsføring av Tjenesten;
 • å besvare dine spørsmål og forespørsler;
 1. å sende ut på e-post, push, meldinger og SMS varslinger som du har tegnet deg for;
 2. å varsle deg om nye og andre tjenester fra Robin, herunder tilby deg produkter eller tjenester vi tror du vil like basert på tidligere kjøp og aktivitet;
 3. å underrette deg om endringer i Tjenesten, i Brukervilkårene eller i denne personvernerklæringen;
 • undersøkelser av og forebygging og beskyttelse mot overtredelser av personvernerklæringen eller Brukervilkårene, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres juridiske rettigheter;
 • å overholde gjeldende lover og regelverk;
 1. til alle andre formål, som enten er beskrevet i denne personvernerklæringen, er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der vi underretter deg spesielt.

5. Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vår behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt etter forespørsel fra oss og/eller i forbindelse med bruk av Robin-appen, Facebook Messenger eller andre relevante plattformer for Tjenesten.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å sende en e-post til Robin. Vær oppmerksom på at tjenestene Robin tilbyr er avhengige av at vi har opplysninger om brukerne og at tilbaketrekking av samtykke kan medføre at du ikke lenger kan bruke Tjenesten.

Annet rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger kan være at behandlingen er nødvendig for at Robin skal kunne gjennomføre en avtale med deg eller overholde gjeldende lover og regler, for eksempel oppbevaringsregler etter regnskapslovgivningen.

Opplysningene om deg vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at Robin kan oppfylle formålene nevnt i punkt 4.

6. Hvem har tilgang til dine personopplysinger?

Robin vil kunne utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Robin, slik at Robin skal kunne levere tjenester til deg. Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for og for å utføre sine oppgaver. Forholdet til slike leverandører og underleverandører vil reguleres gjennom en databehandleravtale med Robin.

Betaling for Tjenesten administreres av Stripe Payments Europe Ltd (“Stripe”). Stripes behandling av dine personopplysninger vil skje i henhold databehandleravtale og Robins øvrige instruksjoner.

Robin vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre Robin er pålagt dette etter lov eller bindende rettsavgjørelse eller har innhentet ditt samtykke til slik utlevering.

7. Sikkerhet for dine personopplysninger

Robin tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt sikkerhetstiltak, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre at uvedkommende får tilgang til, kan bruke, endre eller lekke personopplysninger som vi har ansvaret for. Kun autoriserte ansatte hos Robin eller Robins leverandører, underleverandører eller samarbeidspartnere som trenger tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid i tilknytning til Tjenesten eller Robin-appen, har tilgang til personopplysningene dine.

8. Linker til andre nettsteder

Fra tid til annen kan det være lenker i Robin-appen til andre nettsteder. Når du følger en av disse koblingene, forlater du Robin-appen. Disse tredjepartsnettstedene har egne personvernerklæringer som bestemmer hvordan nettstedene driftes og hvordan data samles inn og behandles. Robin har ikke ansvar for tredjeparters nettsteder, hvordan de driftes og hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

9. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i de personopplysninger Robin har registrert om deg i tilknytning til Tjenesten. Du kan be om innsyn i personopplysninger lagret om deg, eller kreve at Robin retter feil i personopplysningene dine, ved å sende en e-post til Robin på e-postadressen som er oppgitt i punkt 1.

Du kan også be Robin om å slette alle dine personopplysninger ved å sende en e-post til Robin. Robin kan beholde slike personopplysninger som er nødvendig for at Robin kan overholde gjeldende lover og regler, eller ivareta sine legitime interesser. Anonymisert informasjon, dvs. informasjon som ikke kan benyttes til å identifisere deg, vil kunne oppbevares.

Kontakt oss gjerne hvis du:

(a) har spørsmål eller kommentarer vedrørende vår personvernerklæring,
(b) har spørsmål om eller ønsker innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg,
(c) har spørsmål om eller vil rette feil i opplysningene vi har lagret om deg eller slette visse opplysninger,
(d) ikke lenger ønsker å motta e-post fra oss, slik som nyhetsbrev og lignende,
(e) vil trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, behandling, bruk eller utlevering av dine personopplysninger til tredjeparter, eller
(f) vil få informasjon om eller utøve din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har gitt Robin, til en annen behandlingsansvarlig.

10. Endringer

Robin vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Robins personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig i Robin-appen og på robinapp.no. Du oppfordres til å besøke Robin-appen eller robinapp.no jevnlig for å holde deg oppdatert på vår gjeldende personvernerklæring. Vi vil varsle deg dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke.

Ved å bruke Robins tjenester godtar du elektronisk underretning om og publisering av revisjoner av denne personvernerklæringen i Robin-appen eller på robinapp.no, og samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon i Robin-appen eller på robinapp.no er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.